Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch

Thứ hai - 13/04/2020 14:41
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cổ động phục vụ phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG MN VẠN PHÚC
––––––––––––

             Số:  24 /KH-MNVP
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––––

Hà Đông, ngày 03  tháng 04   năm 2020
         
KẾ HOẠCH
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cổ động phục vụ phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19

         
          Thực hiện Kế hoạch số 274/KH-PG&ĐT ngày 01/04/2020 của Phòng G&ĐT quận Hà Đông về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cổ động phục vụ phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19; Trường mầm non Vạn Phúc xây dựng Kế hoạch về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cổ động phục vụ phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:
          1.Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh trong toàn trường thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thành ủy-UBND thành phố, Quận ủy, UBND quận Hà Đông và Phòng G&ĐT Hà Đông về phòng, chống dịch Covid-19; giúp nhận thức đúng về tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19; khẳng định nỗ lực, quyết tâm của ngành Giáo dục, của nhà trường trong công tác phòng, chống dịch; qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân để chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.
          2. Thông qua tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; quyết tâm kiểm soát dịch, không để lây lan, bảo đảm phát triển kinh tế, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXI, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020.
          3. Công tác tuyên truyền cần rộng khắp, kịp thời, chính xác, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể; bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh và sự chỉ đạo, định hướng của các cấp ủy, chính quyền các cấp; đấu tranh có hiệu quả, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các tin giả, bịa đặt gây ảnh hưởng tiêu cực trong phòng, chống dịch.
          II. NỘI DUNG:
          1. Tuyên truyền, làm rõ tình hình và tính chất nguy hiểm, nguy cơ và tác hại của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19; tập trung tuyên truyền chính xác, kịp thời diễn biễn tình hình của dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Quán triệt tình thần “Chống dịch như chống giặc”, chấp nhận thiệt hại kinh tế để phòng chống dịch; bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân là mục tiêu tối thượng, quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống dịch.
          2. Tuyên truyền triển khai thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính phủ, Thành phố, Quận, Ngành Giáo dục Hà Đông về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, các khuyến cáo của Bộ y tế, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhằm phòng ngừa, hạn chế dịch bệnh lây lan.
          3. Tuyên truyền giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và giáo dục học sinh chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng, với phương châm tự dự phòng là chính. Tập trung tuyên truyền, vận động những người đã đi qua vùng dịch, người có nguy cơ nhiễm bệnh cao yên tâm, tin tưởng và tự giác khai báo y tế, đến các cơ sở y tế khám, điều trị khi có các triệu chứng của bệnh; thực hiện các biện pháp cách ly khoa học, tránh biểu hiện kỳ thị, xa lánh. Tuyên truyền tới những giáo viên, nhân viên có nguời nhà đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của Thành phố yên tâm về sức khỏe, chế độ ăn uống, sinh hoạt đã được Thành phố cung cấp miễn phí đảm bảo an toàn thực phẩm. Gắn công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh với tuyên truyền, phổ biến Luật xuất, nhập cảnh, Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và các văn bản quy phạm pháp luật về cấm nhập khẩu, tiêu thụ động vật hoang dã...nhằm góp phần hạn chế tối đa nguồn lây nhiễm.
          4. Tuyên truyền, hướng dẫn giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh việc sử dụng khẩu trang đúng cách và hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ y tế.
          5. Tăng cường tuyên truyền về việc ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành, làm việc, học tập, thực hiện thủ tục hành chính.
          6. Tuyên truyền, biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm của giáo viên, nhân viên làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.
          7. Phát hiện, đấu tranh kịp thời với những biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm đối với sức khỏe, tính mạng của cá nhân và cộng đồng; những hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân; những hành vi che giấu thông tin gây ảnh hưởng xấu đến công tác phòng, chống dịch. Chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tuyên truyền, đấu tranh có hiệu quả đối với các thông tin sai lệch (cả ở ngoài xã hội và trên môi trường mạng Internet) về dịch bệnh gây hoang mang, làm mất ổn định trật tự xã hội, ảnh hưởng xấu tới sự phát triển kinh tế xã hội.
          8. Thông tin về đường dây nóng nhằm tiếp nhận, xử lý và chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ Y tế, Sở Y tế, quận Hà Đông, Phòng GDĐT. Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình, diễn biến dịch bệnh trên cả nước nói chung, thành phố nói riêng và các thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh từ các kênh thông tin chính thống của Bộ Thông tin và truyền thông, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Bộ Y tế, wedside Cục Công nghệ thông tin, Cục Y tế dự phòng-Bộ Y tế, các báo của Trung ương và Thành phố, cổng thông tin điện tử thành phố, Cổng thông tin điện tử và các fanpage của quận...
          9. Khuyến khích giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh tham gia sử dụng ứng dụng Hà Nội SmartCity và ứng dụng NCOVI khai báo y tế toàn dân, cung cấp thông tin dịch bệnh để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh.
          10. Thực hiện tuyên truyền trực quan bằng nhiều hình thức như pano, áp phích, biểu ngữ theo nội dung, hình thức đã được thành phố duyệt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Trường mầm non Vạn Phúc căn cứ Kế hoạch này đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cổ động phục vụ phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 của đơn vị.
- Phối hợp cùng ban đại diện cha mẹ học sinh để tuyên truyền, hướng dẫn phù hợp với tuổi học sinh trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
            -Tổ chức tuyên truyền cho toàn thể giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh thực hiện các biện pháp phòng dịch. Vận động giáo viên, học sinh tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho bản thân và cộng đồng; chú trọng thông tin chính xác về tình hình dịch bệnh để tạo tâm lý yên tâm, tin tưởng của phụ huynh, học sinh sau khi đi học trở lại.
          - Thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện kịp thời.Khuyến khích giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh tham gia sử dụng ứng dụng Hà Nội SmartCity và ứng dụng NCOVI khai báo y tế toàn dân, cung cấp thông tin dịch bệnh để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh.
          - Vận động giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các khuyến cáo của ngành Y tế, các cơ quan chức năng trên mạng xã hội.
Trên đây là kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cổ động phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 của trường mầm non Vạn Phúc./.
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT Hà Đông (Để b/cáo)
- UBND phường Vạn Phúc (Để b/cáo)
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNGĐã kýĐỗ Thị Vượng

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thư viện giáo trình điện tử
Bộ giáo dục và đào tạo
Trường học kết nối
EMIS online
Hệ thống quản lý chất lượng giao dục EQMS
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Kids
Kids
Liên hệ với chúng tôi

Trường Mầm Non Vạn Phúc


Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay1,609
  • Tháng hiện tại12,642
  • Tổng lượt truy cập7,352,258
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây